Pogoji Uporabe

© 2021 Ecolab USA Inc. Vse pravice pridržane.
Ecolab USA Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul, MN 55102-2233

Vsebina Ecolab

Ecolab USA Inc. vzdržuje to spletno mesto kot priročnost za spletne uporabnike. Za informacije, ki se nahajajo na www.ecolab.com, je veljalo, da so točne v času, ko jih je spletna skupnost objavila za javni ogled. Ecolab USA Inc. se ne zavezuje, da bo posodobil ali popravil kakršne koli informacije, ki se pojavljajo na tem spletnem mestu.

Vsebina tretjih oseb

Določene povezave na tem spletnem mestu vodijo spletne uporabnike na druga spletna mesta zunaj www.ecolab.com, za katera Ecolab USA Inc. nima nadzora nad vsebino. Povezave so spletnim uporabnikom na voljo izključno kot priročnost in vključitev teh povezav s strani Ecolab USA Inc. ne pomeni, da Ecolab USA Inc. ne potrjuje informacij. Ecolab USA Inc. ne daje nobenih izjav ali jamstev, izrecnih ali implicitnih, in predvideva brez odgovornosti v zvezi s kakršno koli uporabo teh informacij.

Pravica do prikaza, razmnoževanja in distribucije

Ecolab USA Inc. podeljuje kateri koli osebi pravico do prikaza, reproduciranja in distribucije kopij vsebine na www.ecolab.com, ki je predmet naslednjih pogojev:

  1. Vsebina se uporablja samo v informativne namene in se ne sme prodajati ali distribuirati v komercialne namene.
  2. Zgornje obvestilo o avtorskih pravicah mora biti na vsaki kopiji publikacije ali katerem koli delu te publikacije.

Razen kot je navedeno zgoraj, nobena pravica ali licenca ni podeljena nobeni drugi strani na podlagi avtorskih pravic, patenta ali blagovne znamke Ecolab USA Inc..