Pravilnik o zasebnosti

Globalni pravilnik o zasebnosti družbe Ecolab Inc.

1.0 Namen

Ecolab Commitment to Data Privacy

V spodnjem pravilniku so opisani osebni podatki, ki jih Ecolab lahko zbira, kako jih uporablja in varuje ter komu jih lahko posreduje. Ta pravilnik je namenjen obveščanju posameznikov o osebnih podatkih, da bi bil skladen z zakoni in predpisi o zasebnosti podatkov ter pristojnosti, v katerih deluje Ecolab.

Ecolab spodbuja svoje zaposlene, neodvisne izvajalce, stranke, dobavitelje, komercialne obiskovalce, poslovne partnerje, vlagatelje in druge zainteresirane stranke, da preberejo ta pravilnik. Z uporabo našega spletnega mesta ali posredovanjem osebnih podatkov družbi Ecolab na kakršen koli drug način potrjujete, da razumete in se strinjate, da vas ta pravilnik zavezuje, ter se strinjate, da lahko družba Ecolab zbira, obdeluje, prenaša, uporablja in razkriva vaše osebne podatke, kot je opisano v tem pravilniku.

2.0 Osebni podatki

Ecolab se zavezuje, da bo izvajal vse razumne previdnostne ukrepe za zagotavljanje zasebnosti in varnosti osebnih podatkov, ki jih zbira Ecolab. Med vašo uporabo našega spletnega mesta ali drugimi komunikacijami z Ecolabom lahko Ecolab zbira in obdeluje osebne podatke. Na splošno Ecolab zbira osebne kontaktne podatke (npr. ime, podjetje, naslov, telefonska številka in e-poštni naslov), ki jih zavestno posredujete z registracijo, anketo, odgovarjanjem na vprašanja ali kako drugače za uporabo v našem poslovnem odnosu. Občasno lahko zbiramo dodatne osebne podatke, ki jih prostovoljno posredujete, med drugim tudi naziv delovnega mesta, dodatne kontaktne podatke, datum rojstva, hobije, interesna področja in poklicno pripadnost.

3.0 Uporaba osebnih podatkov

Ecolabova spletna stran je namenjena strankam, komercialnim obiskovalcem, poslovnim partnerjem, vlagateljem in drugim zainteresiranim osebam za poslovne namene. Osebni podatki, ki jih družba Ecolab zbira na svojem spletnem mestu ali na drug način, se uporabljajo v podporo našemu poslovnemu odnosu z vami, kar med drugim vključuje obdelavo naročil strank, naročil prodajalcev, upravljanje računov, spoznavanje potreb strank, odzivanje na poizvedbe in zagotavljanje dostopa do informacij. Tudi v skladu z zakoni in predpisi ustrezne pristojnosti, da bi podprli naše razmerje z vami:

  • osebne podatke lahko delimo s svojimi svetovnimi podružnicami, da bi bolje razumeli vaše poslovne potrebe in kako lahko izboljšamo svoje izdelke in storitve;
  • za pomoč pri zbiranju ali obdelavi osebnih podatkov v zvezi s storitvami, povezanimi z našim poslovnim odnosom, lahko ;
  • mi (ali tretja oseba v našem imenu) lahko uporabimo osebne podatke, da vas kontaktiramo glede ponudbe Ecolab v podporo vašim poslovnim potrebam ali da izvedemo spletne ankete za boljše razumevanje potreb naših strank; in
  • osebne podatke lahko uporabljamo za trženjske in promocijske dejavnosti.

Če se odločite, da svojih osebnih podatkov ne želite uporabljati za podporo odnosov s strankami (zlasti za neposredno trženje ali tržne raziskave), bomo to vašo odločitev spoštovali. Vaših osebnih podatkov ne prodajamo tretjim osebam in jih ne delimo s tretjimi osebami, razen kot je določeno v tem pravilniku. Družba Ecolab bo vaše osebne podatke hranila tako dolgo, dokler boste ohranili odnos s stranko družbe Ecolab in/ali če ste se registrirali za prejemanje trženjskih ali drugih sporočil družbe Ecolab, dokler ne boste zahtevali izbrisa teh osebnih podatkov.

4.0 Tretji ponudniki storitev

Ecolab je komercialni upravljavec svojega spletnega mesta in uporablja ponudnike storitev, ki pomagajo pri gostovanju ali drugače delujejo kot obdelovalci podatkov, zagotavljajo programsko opremo in vsebino za naša spletna mesta ter zagotavljajo druge storitve. Ecolab lahko vaše osebne podatke razkrije tem tretjim osebam, ki zagotavljajo takšne storitve na podlagi pogodbe o varovanju vaših osebnih podatkov. Ecolab je za pomoč pri zagotavljanju nekaterih interaktivnih vsebin na spletnem mestu najel YouTube, Googlovo hčerinsko podjetje (informacije o teh ponudnikih storitev so na voljo v Pogojih uporabe storitev YouTube in Googlovem pravilniku o zasebnosti). Poleg tega lahko Ecolab razkrije osebne podatke, če je to v skladu z zakoni in predpisi zadevne pristojnosti, če:

  • je uporaba osebnih podatkov za dodaten namen, ki je neposredno povezan s prvotnim namenom, za katerega so bili osebni podatki zbrani;
  • potrebno za pripravo, pogajanja in izvajanje pogodbe z vami;
  • zahteva zakon ali pristojni vladni ali sodni organi;
  • je potrebno za uveljavitev ali ohranitev pravnega zahtevka ali obrambe;
  • je del prestrukturiranja podjetja, prodaje sredstev, združitve ali odsvojitve; ali
  • je del prestrukturiranja podjetja, prodaje sredstev, združitve ali odsvojitve; ali

5.0 Mednarodni prenos podatkov

Naše stranke v Švici in Evropski uniji (EU), upoštevajte, da Ecolab (kot podjetje s sedežem v ZDA) deluje tudi prek svojih neposrednih in posrednih podružnic v državah zunaj Švice in EU (vključno z ZDA) in lahko vključuje nekatere tretje osebe (kot je opisano zgoraj). Če uporabljate naša spletna mesta ali spletne portale, se lahko vsi podatki, vključno z osebnimi podatki, prenesejo v družbo Ecolab (vključno s podizvajalci, ki lahko vzdržujejo in/ali upravljajo naše spletno mesto) v Združenih državah Amerike in drugod ter se lahko prenesejo tretjim osebam, ki se lahko nahajajo kjer koli na svetu. Čeprav to lahko vključuje prejemnike informacij, ki se nahajajo v državah, v katerih je raven pravnega varstva vaših osebnih podatkov morda nižja kot v vaši državi, bomo vaše podatke zaščitili v skladu z zahtevami, ki veljajo za vaše podatke in/ali lokacijo. Za prenos podatkov iz EU bo Ecolab uporabljal pogodbe o prenosu podatkov, ki vsebujejo standardne pogodbene klavzule. Z uporabo naših spletnih mest ali spletnih portalov nedvoumno soglašate s prenosom vaših osebnih podatkov in drugih informacij v Združene države Amerike in drugam za namene in uporabo, opisane v tem dokumentu. 

6.0 Samodejno zbrani neosebni podatki

Ko dostopate do spletnih mest ali spletnih portalov družbe Ecolab, lahko samodejno (tj. brez registracije) zbiramo neosebne podatke (npr. vrsta uporabljenega internetnega brskalnika in operacijskega sistema, ime domene spletnega mesta, s katerega ste prišli, število obiskov, povprečni čas, porabljen na spletnem mestu, ogledane strani). Te podatke lahko uporabljamo in delimo s svojimi svetovnimi podružnicami in povezanimi ponudniki storitev za spremljanje privlačnosti naših spletnih mest in izboljšanje njihovega delovanja ali vsebine. V tem primeru se obdelava izvaja anonimno in po presoji družbe Ecolab.

7.0 Drugi spletni podatki

Poleg tega lahko nekatere spletne tehnične aplikacije ali druge interakcije, ki jih imate z družbo Ecolab, zahtevajo vnos poslovnih in tehničnih podatkov. S posredovanjem zahtevanih informacij soglašate, da jih družba Ecolab obdeluje in shranjuje. Če Ecolab ne bo obveščen, da želite te podatke odstraniti s strežnika Ecolab, lahko Ecolab te podatke obdrži in jih uporabi za prihodnja komercialna sporočila. Zahtevo za odstranitev teh podatkov lahko pošljete na spodaj navedene kontaktne podatke. Družba Ecolab bo sprejela vse razumne previdnostne ukrepe, da zagotovi, da takšni podatki ne bodo posredovani ali razkriti drugim tretjim osebam, razen po potrebi tretjim osebam, ki opravljajo dejavnosti gostovanja, vzdrževanja in povezanih storitev spletnega mesta.

8.0 "Piškotki" - informacije, ki se samodejno shranjujejo v vašem računalniku

Piškotki so informacije, ki se samodejno shranijo v računalnik uporabnika spletnega mesta. Ko si uporabnik ogleda spletno(-e) mesto(-a) družbe Ecolab, lahko družba Ecolab na uporabnikovem računalniku shrani nekatere podatke v obliki "piškotka" za samodejno prepoznavanje uporabnika ob prihodnjih obiskih spletnega(-ih) mesta(-a) družbe Ecolab. Ecolab si bo v razumnih mejah prizadeval zagotoviti skladnost z zakoni in predpisi ustreznih jurisdikcij v zvezi s piškotki.

9.0 Otroci

Ecolab zavestno ne bo zbiral osebnih podatkov otrok, mlajših od 18 let. Spletna stran(e) družbe Ecolab ni(so) namenjena(e) osebam, mlajšim od 18 let.

10.0 Varnost in celovitost podatkov

Ecolab bo sprejel razumne previdnostne ukrepe za zaščito osebnih podatkov, ki jih ima v lasti, pred tveganjem izgube, zlorabe, nepooblaščenega dostopa, razkritja, spreminjanja in uničenja. Ecolab redno pregleduje svoje varnostne ukrepe, da bi zagotovil zasebnost osebnih podatkov.

Ecolab bo osebne podatke uporabljal le na načine, ki so skladni z nameni, za katere so bili zbrani ali za katere ste jih naknadno odobrili. Čeprav bo Ecolab sprejel razumne ukrepe za zagotovitev, da so osebni podatki ustrezni za predvideno uporabo, točni, popolni in aktualni, se Ecolab zanaša tudi na vsakega posameznika, da bo pomagal pri zagotavljanju točnih posodobitev svojih osebnih podatkov.

11.0 Povezave na druga spletna mesta

Spletna mesta Ecolab lahko vsebujejo "povezave" do spletnih mest, ki so v lasti in jih upravljajo tretje osebe. Z dostopom do teh povezav, ki so na voljo za vaše udobje, boste zapustili naše spletno mesto in za vas bodo veljale prakse zasebnosti drugega spletnega mesta. Ta pravilnik ne velja za osebne podatke, ki jih posredujete nepovezanim tretjim osebam.

12.0 Hramba podatkov

Na splošno bo Ecolab hranil osebne podatke le toliko časa, kolikor je potrebno za določen namen obdelave in v skladu z Ecolabovo politiko upravljanja z evidencami, ali kot to zahtevajo zakoni in predpisi določene pristojnosti. Podatki se na primer hranijo v času, ko ste pooblaščeni za uporabo spletnih mest Ecolab, vključno z vsemi orodji Ecolab, ki so dostopna prek naših spletnih mest. Po prenehanju takšnega pooblastila bodo vaši osebni podatki, povezani z uporabo spletnih mest Ecolab, odstranjeni.

13.0 Dostop do podatkov in popravljanje

Družba Ecolab bo posameznikom na njihovo zahtevo omogočila ustrezen dostop do osebnih podatkov, ki jih hrani o njih. Poleg tega bo družba Ecolab sprejela razumne ukrepe, s katerimi bo posameznikom omogočila, da popravijo, spremenijo ali izbrišejo podatke, za katere se izkaže, da so netočni ali nepopolni. Ecolab se zanaša tudi na vsakega posameznika, da bo pomagal pri zagotavljanju natančnih posodobitev svojih osebnih podatkov. Za dostop, popravek, spremembo ali izbris osebnih podatkov, ki jih ima Ecolab o posamezniku, se mora posameznik obrniti na:

TELEFON: +1-844-880-8355 | EMAIL: dataprivacy@ecolab.com

14.0 Pravice EU do zasebnosti podatkov

Če se vaši osebni podatki obdelujejo v EU ali ste prebivalec EU, vam Splošna uredba EU o varstvu podatkov zagotavlja določene zakonske pravice. Zlasti pravico do dostopa, popravka ali izbrisa osebnih podatkov, ki jih Ecolab hrani o vas.

V obsegu, ki ga zahteva veljavna zakonodaja, bo Ecolab posameznikom omogočil ustrezen dostop do osebnih podatkov, ki jih Ecolab hrani o njih, in sprejel ustrezne ukrepe, s katerimi bo tem posameznikom omogočil, da popravijo, spremenijo ali izbrišejo podatke, ki jih Ecolab hrani o njih. Ecolab se zanaša tudi na vsakega posameznika, da bo pomagal pri zagotavljanju natančnih posodobitev svojih osebnih podatkov. Za dostop, popravek, spremembo ali izbris osebnih podatkov, ki jih Ecolab hrani o posamezniku, se mora posameznik obrniti na svoj poslovni kontakt Ecolab ali na nas na naslednji e-poštni naslov: dataprivacy@ecolab.com.

Če imate pripombo, vprašanje ali pritožbo glede ravnanja družbe Ecolab z vašimi osebnimi podatki, vas vabimo, da se obrnete na nas in nam omogočite, da zadevo rešimo. Poleg tega lahko posamezniki v EU vložijo pritožbo glede obdelave svojih osebnih podatkov pri organih EU za varstvo podatkov (DPA). Pri iskanju ustreznega organa za varstvo podatkov vam je lahko v pomoč naslednja povezava: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

15.0 Spremembe tega pravilnika.

Ecolab si pridržuje pravico, da občasno spremeni ta pravilnik, da bo natančno odražal pravno in regulativno okolje ter naša načela zbiranja podatkov. Ko se ta pravilnik bistveno spremeni, bo Ecolab spremenjeni pravilnik objavil na svojem spletnem mestu.

16.0 Zasebnost podatkov zaposlenih Ecolab

Več informacij o politiki zasebnosti podatkov zaposlenih družbe Ecolab je na voljo tukaj: https://www.ecolab.com/epp.

17.0 vprašanj in komentarji

Če imate vprašanja ali pripombe v zvezi s tem pravilnikom (npr. če želite pregledati in posodobiti ali odstraniti svoje osebne podatke iz naše zbirke podatkov), se obrnite na +1-844-880-8355 ali dataprivacy@ecolab.com