Varnostni Listi

Varnostni listi (SDS) vsebujejo informacije o snovi ali zmesi, ki se uporabljajo pri ravnanju s kemikalijami na delovnem mestu. Vsi varnostni listi Ecolab in Nalco Water niso na voljo na spletu.

Obveščamo vas o spremembi številk za klic v sili za Evropo, ki velja od 1. julija 2017. Na naših varnostnih listih bodo stare številke sistematično nadomeščene z novimi. Medtem v nujnih primerih (nenamerni dogodki, kot so razlitje kemikalij, incident pri prevozu ali nenamerna izpostavljenost kemikalijam) pokličite ustrezno lokalno kontaktno osebo za nujne primere na številko +386 8288001.

Za splošna vprašanja o SDS, naših izdelkih ali storitvah se obrnite na našo službo za pomoč strankam na +386 (0)2 4293 100 ali tajnistvo@ecolab.com.